Multidisciplinaire richtlijn ziekte van parkinson

Multidisciplinaire richtlijn ziekte van parkinson

Verkoper
CBO
Reguliere prijs
€33,00
Prijs
€33,00

Richtlijn uit 2010

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende aandoening. Omdat de ziekte van Parkinson een uitermate complexe aandoening is waarbij veel verschillende disciplines betrokken zijn, was veel behoefte aan een multidisciplinaire richtlijn, die als overkoepelende ‘paraplu’ kon fungeren voor de reeds bestaande monodisciplinaire richtlijnen. Binnen het programma ’Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg’ (KKCZ) van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) is een subsidie toegekend om op innovatieve wijze een brede multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen, gericht op de diagnostiek, therapie en netwerkzorg. Bij de ontwikkeling van de richtlijn waren 21 beroepsverenigingen betrokken.

Deze nieuwe richtlijn heeft tot doel patiënten met de ziekte van Parkinson in alle fasen van de ziekte optimaal te laten functioneren. In de richtlijn wordt aangegeven hoe dit kan worden bereikt. Centraal staan een tijdige en accurate diagnostiek, een op de individuele patiënt afgestemde behandeling en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk, met daarin een centrale rol voor de patiënt. De richtlijn is in eerste instantie bedoeld voor zorgverleners uit alle medische en niet-medische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson. Bovendien is de richtlijn informatief voor patiënten en hun naaste omgeving, overige zorgverleners (bijvoorbeeld de tandarts), zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie, gezondheidseconomen en beleidsmakers.