Cardiovasculair risicomanagement in de eerste lijn

Cardiovasculair risicomanagement in de eerste lijn

Verkoper
Van Zuiden Communications
Reguliere prijs
€40,00
Prijs
€40,00

Cardiovasculair risicomanagement in de eerste lijn is in 2010 met name geschreven voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Allereerst worden cardiovasculaire risicoschatting, organisatie van cardiovasculaire zorg in de huisartsenpraktijk en de rol van de praktijkverpleegkundige/-ondersteuner besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de klassieke risicofactoren hypertensie, dyslipidemie en diabetes mellitus, aangevuld met ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze therapie.In het derde gedeelte wordt een beknopt overzicht gegeven van de medicamenteuze mogelijkheden binnen de cardiovasculaire preventie en behandeling, en wordt het belang van erfelijkheid bij hart- en vaatziekten onder de loep genomen.

Tot slot een onmisbaar, maar moeilijk gedeelte binnen de cardiovasculaire preventie: niet-medicamenteuze mogelijkheden tot leefstijlinterventie. Hoe kunt u patiënten ondersteunen bij het stoppen met roken en afvallen? De praktische benadering geeft u handvatten voor een optimale aanpak.

Auteurs: M. Brueren, H. Sandelowsky, E.Stroes

ISBN: 9789085232056