Acute Neurologie

Acute Neurologie

Verkoper
Van Zuiden Communications
Reguliere prijs
€26,50
Prijs
€15,50

De derde versie van het zakboek Acute Neurologie, samengesteld door de afdelingen Neurologie van het Academisch Medisch Centrum, VU Medisch Centrum, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

De inhoud is gebaseerd op de protocollen van de afdeling Neurologie van het AMC. Bij de aanbevelingen is zoveel mogelijk uitgegaan van de resultaten van klinisch wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan de hoogst mogelijke methodologische eisen. De protocollen en deze uitgave zijn tot stand gekomen zonder enige vorm van directe of indirecte financiële of immateriële (logistiek, informatie, etc.) steun van farmaceutische bedrijven of andere potentiële belanghebbenden. 

De protocollen zijn richtlijnen waarvan in individuele gevallen beredeneerd kan worden afgeweken. De behandelend arts blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar beroepsuitoefening. De protocollen zijn bedoeld voor gebruik door arts-assistenten, al dan niet in opleiding tot neuroloog of spoedeisende hulp arts, en door neurologen. Voor de juiste toepassing is kennis van en ervaring met het beoordelen van acute neurologische patiënten een noodzakelijke voorwaarde.

Auteurs: Prof. dr. H. Berendse, drs. J. Coutinho, dr. V.I.H. Kwa, prof. dr. C.H. Polman, prof. dr. I.N. van Schaik, prof. dr. J. Stam, prof. dr. H.C. Weinstein

ISBN: 978-90-8523-183-7