COPD - Chronisch obstructief longlijden

COPD - Chronisch obstructief longlijden

Verkoper
Van Zuiden Communications
Reguliere prijs
€49,50
Prijs
€25,75
Betaalmethoden

Chronisch obstructief longlijden (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD), is een van de meest voorkomende respiratoire aandoeningen. De impact van de aandoening op het niveau van de patiënt, de zorgverleners en de maatschappij is hoog. Samen met een groot aantal Nederlandse experts op het gebied van COPD in de tweede en eerste lijn werd in de eerste editie een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de diagnostiek en behandeling van COPD. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe internationale en nationale richtlijnen verschenen ten aanzien van de diagnostiek en de behandeling, gebaseerd op nieuw klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke ‘landmark’-studies zijn verschenen op het gebied van de farmacologische behandeling.

In deze tweede editie is opnieuw gepoogd op een overzichtelijke wijze de vele aspecten van COPD te bespreken, voorzien van de meest recente inzichten. Achtereenvolgens wordt na een aantal inleidende hoofdstukken met betrekking tot de ontstaanswijze van COPD, de diagnostiek, de behandeling en de organisatie van de zorg besproken.

Auteur: P.N.R. Dekhuijzen

ISBN: 9789085231912