KNO Didact - handboek voor de huisarts

KNO Didact - handboek voor de huisarts

Verkoper
Van Zuiden Communications
Reguliere prijs
€49,75
Prijs
€49,75

Als huisarts wordt u in het algemeen op kno-gebied gevormd en gestuurd door de NHG-Standaarden. Deze richtlijnen zijn een grove leidraad, met informatie over anamnese, (differentiaal)diagnose en behandeling. Ook geven zij aan of een eventuele verwijzing naar een specialist, zoals een keel-, neus- en oorarts, is geïndiceerd. Naast een goede kno-anamnese zijn de basistechnieken van het kno-heelkundig onderzoek echter essentieel voor een juiste diagnose en het daaropvolgende therapievoorstel. Het komt de patiëntenzorg bovendien ten goede wanneer huisartsgeneeskunde en kno-heelkunde goed op elkaar zijn afgestemd. Verwijzingen naar de kno-arts en terugkoppeling naar de huisarts worden zo verbeterd waardoor de patiënt betere zorg krijgt.

De meest voorkomende kno-problemen in de huisartspraktijk worden in dit boek besproken. Na het bespreken van een casus gaan de auteurs verder in op het desbetreffende onderwerp, waarbij de werkwijze en gedachtegang van de kno-arts worden belicht. De bijbehorende NHG-Standaard wordt besproken en na een samenvatting worden er relevante aanbevelingen voor de huisartspraktijk gedaan.

Auteur: S.C.F. van den Borne, D.J.M. Mateijsen

Jaartal: 2009

ISBN: 9789085231943